Báo giá

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp cho bạn

Free
0
1,000 SUB
 • Thư viện kịch bản miễn phí
 • Tích hợp chat đa kênh Facebook
 • Tạo kịch bản tự động
 • Gửi tin nhắn hàng loạt
 • Gửi tin chăm sóc theo lộ trình
 • Tự động trả lời Comment
 • Chat trực tuyến đa kênh
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Dashboard & Báo cáo hiệu quả
 • Huấn luyện AI thông minh
 •  
Pro
499,000 399,000 349,000
2,000 SUB
 • Không giới hạn tính năng sử dụng
 • Tích hợp chat đa nền tảng
 • 5 phân quyền nhân sự
 • Viral Bot
 • Huấn luyện AI thông minh
 • Quản lý thông báo
 • Tích hợp APIs doanh nghiệp
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Phân loại khách hàng nâng cao
 • Tích hợp quản lý kho hàng
 •  
MyBot
Liên hệ
Không giới hạn
 • Không giới hạn tính năng sử dụng
 • Không giới hạn lượng Subsciber
 • Tư vấn chiến lược tương tác
 • Thiết kế kịch bản từ chuyên gia
 • Phân quyền không giới hạn
 • Tích hợp đa nền tảng
 • Huấn luyện AI chuyên sâu
 • Phân tích báo cáo chuyên sâu
 • Tích hợp APIs doanh nghiệp
 • Customize tính năng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ VIP