Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Chức năng Comment tự động theo ngữ cảnh

Để thiết lập comment theo câu nói của khách hàng trên từng bài viết cụ thể, người dùng chọn tab Bài đăng cụ thể:

Bước 1. Chọn bài viết muốn thiết lập comment theo ngữ cảnh bằng cách click Chọn bài đăng. Tại popup hiện lên, người dùng chọn bài viết trên kênh tương ứng muốn thiết lập hoặc dán link bài viết/hình ảnh/livestream muốn gán comment tự động.

Bước 2. Thiết lập nội dung phản hồi cho comment trên bài đăng bằng 2 cách:

  • – Thiết lập câu trả lời chung cho tất cả comment trên bài viết lựa chọn người dùng nhập nội dung tại mục Thiết lập Bot trả lời comment.
  • – Thiết lập phản hồi cụ thể theo từng comment của KH trong bài viết, người dùng nhập thông tin tại mục Trả lời comment có nội dung riêng.
  • – Các nội dung và cách thức thiết lập tương tự bài viết Chức năng Comment tự động mặc định

Bước 3. Chọn Lưu ngay để lưu comment đã thiết lập cho bài đăng hoặc chọn Xóa nếu muốn xóa nội dung đã thiết lập.

Người dùng có thể thêm các tình huống mà người dùng comment và thiết lập các câu trả lời phù hợp với từng tình huống đó bằng cách chọn Nội dung khác.

Đối với mỗi bài đăng được gán comment theo ngữ cảnh, người dùng có thể thực hiện các thao tác:

  • Đổi bài đăng: đổi các bài đăng đã thiết lập sang comment khác.
  • Copy thiết lập: với những bài đăng chứa ảnh/album ảnh: người dùng có thể sao chép nội dung comment đã thiết lập đến từng ảnh cụ thể trong bài đăng, khi KH comment vào ảnh trong bài đăng bot sẽ trả lời theo nội dung được khai báo