Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Đăng nhập & Đăng ký

Để đăng nhập/đăng ký vào platform, truy cập vào chatt.ai

Chọn đăng nhập nếu đã có tài khoản, và đăng ký nếu lần đầu tiên truy cập.

  • Đăng nhập
  • Nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký -> Chọn đăng nhập
  • Hoặc click chọn Đăng nhập với Facebook -> Lựa chọn tài khoản facebook muốn kết nối với platform để đăng nhập
  • Hoặc click chọn Đăng nhập với Google -> Lựa chọn tài khoản gmail muốn kết nối để truy cập.

Khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình chưa danh sách các bot của bạn đang quản lý.

  • Đăng ký
  • Nhập thông tin email và mật khẩu truy cập -> Chọn Đăng ký
  • Nếu muốn đăng ký Facebook -> click chọn Đăng ký với Facebook -> Chọn tài khoản Facebook muốn đăng ký -> Chọn page muốn liên kết với platform
  • Trường hợp người dùng muốn đăng ký bằng tài khoản Google -> click chọn Đăng ký với Google -> Chọn tài khoản Google sử dụng để đăng ký

Đăng ký thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách bot để người dùng bắt đầu tạo bot và thao tác với hệ thống.