Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Huấn luyện Chatbot

Để Bot của bạn đạt được khả năng thông minh và nhận biết ý định của khách hàng một cách thuần thục nhất, việc Huấn luyện là vô cùng quan trọng. ChattAI khuyến khích đối với mỗi Block, người dùng nên thực hiện huấn luyện 20-30 mẫu câu khác nhau.

Người dùng thao tác Huấn luyện tại mục Huấn luyện Bot. Lưu ý: Sau khi thêm các mẫu câu, người dùng cần nhấn nút Huấn luyện để khởi động quá trình học máy của Bot (đây là yêu cầu bắt buộc)

Để huấn luyện bot, người dùng vào menu Chatbot -> Kịch bản chatbot -> huấn luyện bot và thực hiện các thao tác sau:

Bước 1. Chọn Thêm điều kiện

Bước 2. Nhập câu nói người dùng có thể nói vào mục Chuỗi câu nói/câu hỏi của KH. Tại đây, mỗi một điều kiện, người dùng sẽ nhập các câu nói người dùng có thể nói với cùng một ý định. Ví dụ tập hợp các câu nói của KH có thể nói với ý định hỏi về chương trình khuyến mại như: “Bên mình có chương trình khuyến mại nào không ạ?”, “Đợt sale sắp tới của cửa hàng là bao giờ?”, “Chương trình khuyến mại ở những cửa hàng nào vậy?”…

Bước 3. Chọn block phản hồi cho câu nói: chọn Thêm block để có thể lựa chọn block để phản hồi ý định trong câu nói của KH. Người dùng có thể chọn nhiều block ở các kịch bản khác nhau để phản hồi một ý định. Khi có nhiều block phản hồi một ý định của KH thì bot sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong các block được thiết lập.