Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Hướng dẫn tích hợp kênh Livechat

Để kiểm tra xem màn hình livechat đang được tích hợp với kênh tương tác nào, người dùng vào menu Cài đặt -> chọn tab Kết nối và tích hợp.

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các kênh, fanpage của kênh đang kết nối. Để tích hợp thêm một kênh vào live chat người dùng thực hiện các thao tác như hướng dẫn tại mục Kết nối và tích hợp.