Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Lấy lại mật khẩu

Trường hợp người dùng quên mật khẩu, tại màn hình đăng nhập click Quên mật khẩu -> Hệ thống chuyển đến màn hình Lấy lại mật khẩu.

Bước 1. Nhập email đã đăng ký -> click lấy lại mật khẩu

Bước 2. Truy cập email và làm theo hướng dẫn để đổi mật khẩu