Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Quản lý màn hình chung Livechat

Livechat là tính năng cho phép người dùng quản lý tất cả các cuộc hội thoại inbox, comment trên các kênh tích hợp với bot. Chức năng được xây dựng khá tương đồng với giao diện chat trên messenger giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác và quản lý cuộc trò chuyện.

Màn hình live chat bao gồm 3 phần:

 • – Giao diện chat – nơi người dùng có thể theo dõi cuộc trò chuyện của bot với KH, có thể tạm dừng hoạt động của bot để trực tiếp tương tác với khách hàng.
 • – Giao diện lọc thông tin – ChattAI cung cấp bộ lọc thông minh, giúp người dùng tìm kiếm thông tin các cuộc hội thoại thỏa mãn điều kiện tìm kiếm mong muốn.
 • – Giao diện cập nhật thông tin khách hàng – hiển thị các thông tin khách hàng tương tác với kênh tích hợp và cho phép người dùng có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin khách hàng.
 • Hướng dẫn theo dõi thông tin và thao tác với một cuộc hội thoại

Trên list danh sách cuộc hội thoại thể hiện: Tên KH trò chuyện, loại tương tác là inbox hay comment,, kênh/fanpage KH tương tác, thẻ tag được gắn cho KH, thời gian trò chuyện gần nhất…

Để theo dõi một cuộc trò chuyện, người dùng click vào cuộc hội thoại trên list danh sách hội thoại bên trái. Thông tin chi tiết cuộc trò chuyện, thông tin KH của cuộc trò chuyện sẽ hiển thị tại giao diện chat và giao diện thông tin khách hàng.

 • – Ở chế độ bot hoạt động: khi KH chat với fanpage thì bot sẽ trả lời bằng kịch bản dựa trên câu nói của KH.
 • – Để dừng chế độ bot tự động trả lời và trực tiếp chat với KH, người dùng chọn button Tắt bot và chat với KH tại giao diện chat.

Đối với một cuộc hội thoại người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

 • – Đánh dấu là chưa đọc/đã đọc: sử dụng chức năng này để đánh dấu một cuộc hội thoại là đã được xử lý hoặc chưa được xử lý. Các cuộc hội thoại chưa được xử lý/phản hồi sẽ được highlight màu để người dùng có thể nhận biết dễ dàng.
 • – Block/bỏ block KH: người dùng có thể chặn không cho phép KH nhắn tin đến kênh tương tác hoặc bỏ chặn để tiếp tục nhận tương tác của KH trên các kênh tích hợp.
 • – Xóa cuộc hội thoại: loại bỏ cuộc hội thoại ra khỏi list danh sách các cuộc hội thoại.
 • – Tắt/bật bot: người dùng sử dụng chức năng này để bật/tắt chế độ trả lời tự động của bot theo câu nói của KH
 • – Chỉ định nhân viên: admin có thể gán cuộc hội thoại cho một nhân viên cụ thể (danh sách nhân viên lấy từ màn hình phân quyền) để theo dõi và chăm sóc KH được chỉ định.
 • – View profile: cho phép xem trang cá nhân của KH đã tương tác
 • – Gán tag cho KH: người dùng có thể gãn một nhãn cho KH để giúp phân biệt trạng thái, tình trạng xử lý… để thực hiện thao tác, người dùng chọn cuộc hội thoại muốn gán nhãn và chọn thẻ tag thích hợp tại mục Thẻ tag bên tay phải để gán.
 • Hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng

Khi KH chat với kênh tích hợp, hệ thống sẽ có thể phát hiện được các thông tin cơ bản của người dùng như tên, giới tính, địa chỉ… Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện người dùng có thể cập nhật thêm các thông tin chi tiết khác về khách hàng bằng cách:

 • Bước 1. Vào màn hình livechat chọn cuộc hội thoại muốn chỉnh sửa thông tin.
 • Bước 2. Tại màn hình Thông tin khách hàng chọn các Thông tin cơ bản hoặc Thông tin thêm muốn chỉnh sửa -> Chọn Sửa
 • Bước 3. Click vào từng trường thông tin muốn sửa và nhập thông tin chỉnh sửa -> bot sẽ tự lưu thông tin người dùng nhập và cập nhật dữ liệu vào màn hình Danh sách khách hàng.