Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / DASHBOARD

Khi đăng nhập thành công và lựa chọn bot quản lý, người dùng sẽ đến màn hình Trang chủ, hiển thị các chỉ số thống kê của bot theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

  • Bước 1. Người dùng chọn khoảng thời gian muốn thống kê.
  • Bước 2. Quan sát các chỉ số thống kê trên dashboard.

  • Tổng số cuộc hôi thoại, hội thoại mới, hội thoại từ KH cũ, hội thoại chưa được xử lý.
  • Thống kê số lượng hội thoại, số lượng đơn hàng theo các kênh tích hợp.
  • Thống kê tỉ lệ các cuộc hội thoại trên các kênh tích hợp.
  • Thống kê block hội thoại được kích hoạt nhiều nhất.
  • Thống kê các tin nhắn hàng loạt hiệu quả nhất.