Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Tạo Bot mới & Kết nối kênh vào Bot

Khi đăng ký/đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách bot là nơi quản lý tất cả các Bot có trên nền tảng của người dùng.

 • Để truy cập vào Bot đã tạo, trên màn hình danh sách bot người dùng click vào bot muốn truy cập.
 • Tìm kiếm: để hiển thị danh sách bot theo ngành hàng, người dùng click vào danh sách menu ngành hàng để lựa chọn tiêu chí muốn tìm kiếm.
 • 1. Tạo bot mới:
  • Bước 1: Click Tạo bot mới
  • Bước 2: Điền tên bot và ngành hàng muốn tạo -> Chọn Tiếp theo
  • Bước 3: Nếu chưa liên kết với facebook bạn chọn Kết nối với Fanpage để setup page bot sẽ hoạt động, hoặc click Kết nối sau để bỏ qua bước này.
 • 2. Đổi tên bot: Click button “…” tại bot muốn đổi tên -> Chọn Đổi tên bot, khách hàng nhập tên Bot muốn thay đổi và chọn Xong.
 • 3. Nhân bản bot:
  • Click nút “…” tại bot muốn đổi tên -> Chọn Nhân bản bot, hệ thống sẽ tạo ra một bot có các thiết lập, kịch bản giống như bot được chọn.
 • Hủy kết nối fanpage

Để ngắt kết nối của bot, không để bot tự động chat với khách hàng trên fanpage đã được tích hợp, người dùng chọn nút “…” -> chọn Hủy kết nối fanpage

 • 4. Xóa bot
  • Bước 1: Click nút “…” tại bot muốn đổi tên -> Chọn Xóa bot
  • Bước 2: tại popup hiện lên, nhập lại tên bot muốn xóa để xác nhận thao tác -> Chọn Xóa bot
 • Hệ thống sẽ kiểm tra tên bot người dùng nhập với tên bot lựa chọn xóa có khớp nhau không. Nếu có sẽ xóa thành công, nếu không khớp sẽ hiển thị thông báo tên bot cần xóa không trùng.