Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Tạo kịch bản Chatbot

Khái niệm: Kịch bản Chatbot là chuỗi những hội thoại thiết lập cho Bot trả lời tự động câu nói của khách hàng nhằm phục vụ một mục đích nhất định. Trong mỗi bot trên hệ thống, người dùng có thể tạo một hoặc nhiều kịch bản khác nhau. Để truy cập vào Danh sách các kịch bản trong bot, người dùng vào menu Chatbot -> Kịch bản chatbot.

Trong mỗi Bot luôn có một kịch bản mặc định hệ thống tự sinh ra. Kịch bản mặc định là nơi người dùng sẽ tùy chỉnh các luồng hội thoại chính trong bot để phản hồi cho Khách hàng. Các kịch bản tạo mới khác nhằm phục vụ những mục đích nhất định như: phục vụ một đợt sale, phục vụ một event, một chiến dịch marketing riêng biệt…

A. TẠO MỚI MỘT KỊCH BẢN TÙY CHỌN

Để tạo mới một kịch bản, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Vào menu Chatbot -> Kịch bản chat bot

Bước 2: Chọn button Kịch bản mới, nhập tên kịch bản muốn tạo và chọn Tiếp theo

Bước 3: Màn hình chi tiết kịch bản

  • Trong màn hình chi tiết kịch bản, người dùng thiết lập các ý định cho Chatbot thông qua các Block. Khái niệm Block: là tập hợp các phản hồi của bot đối với các câu nói có cùng ý định của Khách hàng. Người dùng có thể đổi tên các block cho phù hợp với mục đích sử dụng bằng cách click vào tên block và nhập tên mới muốn chỉnh sửa.

Ví dụ: đối với tập hợp các câu mang ý định chào hỏi của Khách hàng như: Xin chào, Chào shop, Hello, Hi…Bot sẽ trả lời bằng block Tin nhắn chào mừng với một thẻ văn bản là: “Chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn”…

  • Trong mỗi một kịch bản luôn có 2 block mặc định:
  • – Tin nhắn chào mừng: Là bước chào hỏi, thường sử dụng để trả lời các câu nói mang ý định chào hỏi của KH để bắt đầu cuộc thoại.
  • – Tin nhắn mặc định: Bot sẽ phản hồi nội dung trong block khi không hiểu câu nói/ý định của KH.

Để tạo một Block mới: Người dùng trỏ chuột vào dấu (+) tại mục “Nhóm Block” và đặt tên mới để phân biệt Block

Bước 4: Thiết lập các Block: Mỗi Block sẽ được biểu diễn bằng đa dạng các loại thẻ tại góc bên phải màn hình: Văn bản, trả lời nhanh, ảnh, slide ảnh, thu thập thông tin…Từ đó phản hồi của Bot sẽ trở nên thú vị và linh hoạt hơn. Cách sử dụng từng thẻ được hướng dẫn tại mục HƯỚNG DẪN THAO TÁC TỪNG THẺ TRONG CHI TIẾT KỊCH BẢN

Bước 5: Xem trước câu trả lời

Sau khi thiết lập xong một block/hoặc một kịch bản, người dùng có thể kiểm tra xem bot có trả lời đúng kịch bản đã thiết lập không, luồng xử lý đã thực hiện theo đúng mong muốn chưa bằng cách nhấn vào nút Xem trước để chat thử với bot.

Bước 6: Huấn luyện Chatbot – Để Bot của bạn đạt được khả năng thông minh và nhận biết ý định của khách hàng một cách thuần thục nhất, việc Huấn luyện là vô cùng quan trọng. ChattAI khuyến khích đối với mỗi Block, người dùng nên thực hiện huấn luyện 20-30 mẫu câu khác nhau.

Người dùng thao tác Huấn luyện tại mục Huấn luyện Bot. Lưu ý: Sau khi thêm các mẫu câu, người dùng cần nhấn nút Huấn luyện để khởi động quá trình học máy của Bot (đây là yêu cầu bắt buộc)

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THAO TÁC TỪNG THẺ TRONG CHI TIẾT KỊCH BẢN