Chúng tôi có thể giúp bạn điều gì?

/ Hướng dẫn cơ bản / Thiết lập Menu chính

Menu chính là menu sẽ hiển thị trên cửa sổ chat khi Khách hàng chat với kênh tích hợp. Menu giúp người dùng truy cập nhanh vào các nội dung thông tin được quan tâm nhiều nhất.

Để cấu hình menu trên cửa sổ chat, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1. Vào menu Chatbot -> Menu hội thoại

Bước 2. Chọn Thêm Menu

Bước 3. Đặt tên cho menu và chọn loại tương tác khi Khách hàng ấn vào menu

Có 3 loại tương tác khi Khách hàng ấn vào menu:

  • Mở một menu con: người dùng có thể tạo menu con trong menu chính.
  • Mở một block hoặc một đường dẫn:
    • Mở một block: setup khi Khách hàng chọn vào menu sẽ kích hoạt block nào trong danh sách kịch bản.
    • Mở một đường dẫn: khai báo một link URL hợp lệ, khi Khách hàng click vào menu sẽ điều hướng đến URL đã được thiết lập.

Bước 4. Chọn Xong để hoàn tất thiết lập.

Cách tạo menu con trong menu chính (sub menu):

Bước 1. Chọn menu cha muốn tạo menu con -> Chọn Thêm menu con.

Bước 2. Thực hiện  đặt tên menu và chọn loai tương tác khi KH click vào menu như hướng dẫn bên trên.

Xóa một menu:

Để xóa một menu người dùng chọn nút tại menu muốn xóa và chọn Xóa.

Di chuyển thứ tự hiển thị menu

Thứ tự sắp xếp menu trên màn hình thiết lập tương ứng với thứ tự hiển thị trong cửa sổ chat với KH. Để thay đổi thứ tự, người dùng chọn biểu tượng  và di chuyển đến vị trí mong muốn hiển thị.

Một số chú ý khi tạo menu:

  • Menu cố định thường được tạo cho các kịch bản được nhiều người dùng quan tâm nhất, để người dùng có sự lựa chọn nhanh chóng.
  • Menu cố định cho phép tối đa 3 cấp.
  • Menu cố định chỉ hỗ trợ trên kênh trò chuyện Facebook Messenger và Livechat website.