NỀN TẢNG AI

Artificial Intelligence

AI for Business

Dựa trên lõi công nghệ AI & Machine Learning, ChattAI cung cấp những nhóm giải pháp đặc thù riêng phục vụ theo yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ AI & ML của ChattAI giúp theo dõi và kiểm soát kênh truyền thông, tin tức, tự động phân tích và đưa ra báo cáo về các xu hướng hoặc chủ đề nóng cần thiết.

image

SENTIMENT ANALYSIS

Tự động phân tích về tâm lý người dùng thông qua từ ngữ hoặc lời nói một cách khách quan.
Có khả năng phân tích, phân loại và tổ chức dữ liệu tự động, tìm ra xu hướng và dự đoán dựa vào dữ liệu trong quá khứ

image

MY BOT

Sản phẩm phát triển cho doanh nghiệp có nhu cầu cá nhân hóa nền tảng Chatbot. Ứng dụng cung cấp cuộc hội thoại tự động đạt hiệu quả 80% so với hội thoại người thật nhờ Trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
Chatbot do ChattAI không chỉ thực hiện FAQ – xử lý theo từng câu hỏi của khách hàng mà còn có thể đọc hiểu lịch sử hội thoại với khách hàng và cải thiện phản hồi theo thời gian giúp tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp

image

Speech to text and vice versa

Là sản phẩm thông minh của Chatt.AI cho phép đọc hiểu và nghe hiểu dữ liệu ký tự, âm thanh để chuyển đổi qua lại một cách linh hoạt, chính xác.
Xử lý được theo tiếng địa phương, vùng miền, độ tuổi, giới tính,… tạo ra sự đa dạng và tự nhiên trong hội thoại, phù hợp với từng nhóm khách hàng của doanh nghiệp.

image